Pagesat Albtelecom

Konsultimi dhe pagesa e menjëhershme e faturave të Albtelecom dhe EAGLE. Gjithcka OnLine dhe në kohë reale.

Fatura e Energjisë Elektrike

Konsultimi dhe pagesa e menjëhershme e faturave të OSHEE për energjinë elektrike. Gjithcka OnLine dhe në kohë reale.

Gjobat e Automjeteve

Konsultimi dhe pagesa e menjëhershme e gjobave të Automjeteve. Gjithcka OnLine dhe në kohë reale.

Shërbime të tjera

Se shpejti me sherbime te tjera OnLine.

Kushtet e Përdorimit

Portali “ePay.al” shërben si një dritare, nëpërmjet së cilës çdo person i interesuar mund të konsultojë, nëpërmjet internetit, informacion mbi…

Profili im

Klauzola e Pëlqimit Paraprak