Ky shërbim elektronik u jep mundësinë qytetarëve dhe bizneseve të kontrollojnë nëse kanë kundravajtje rrugore të papaguara, nëse po, t'i paguajnë ato online.