Ky shërbim elektronik u jep mundësinë qytetarëve dhe bizneseve të kontrollojnë faturat e papaguara të Albtelecom dhe t'i paguajnë ato online.